Data przyjazdu
Data wyjazdu
ilość Gości 2 Dorośli - 0 Dzieci
ilość pokoi
Pokój 1
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 2
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 3
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój 4
ilość dorosłych
ilość dzieci

Uni-En-Iso 9001

Polityka Jakości - Europa Tourist Group - UNI EN ISO 9001

Certyfikacja SGQ zgodnie z normatywą UNI-EN-ISO 9001 ze strony Europa tourist Group ma charakter wyłącznie dobrowolny, wynika z dostrzerzenia wagi tego aspektu w stosunku do klientów i inwestorów obecnych na terytorium zarówno narodowym jak i międzynarodowym.
Dyrekcja Europa Tourist Group, świadoma roli leadera, wyraziła chęć objęcia certyfikatami SGQ całości struktur, propagując i wspierając działania mające na celu spełnić wymagania SGQ, polepszając ich skuteczność celem zapewnienia wysokiej jakości usług we wszystkich zarządzanych obiektach.
W celu osiągnięcia tych rezultatów Europa Tourist Group angażuje cały personel własnej sieci organizacyjnej w działania zmierzające do rozpowszechniania mentalności ciągłego doskonalenia.
Dla Europa Tourist Group osiągnięcie najwyższej satysfakcji przez Klienta w odniesieniu do sposobu świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności, szybkości, ceny, zaufania i wizerunku Grupy, jest to punkt kluczowy dla wewnętrznych ocen przy okazji strategicznych wyborów biznesowych.
W szczególności, aby zapewnić zawsze wysokiej jakości usługi, biura Europa Tourist Group są otwarte w każdy dzień roku, ze świętami włącznie, z usługą rezerwacji i call center, która umożliwia bezpośredni kontakt między klientem, a różnymi biurami wchodzącymi w skład całej sieci organizacyjnej spółki.
Polityka jakości wdrażana przez Dyrekcję, idąca w parze z ogólną strategią organizacyjną, wyznacza następujące priorytetowe cele:
• Nieustanna dbałość o wymagania, oczekiwania (nawet te nie wyrażone) oraz o ogólną satysfakcję Klientów.
• Ulepszanie struktur odbiorczych, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym;
• Staranne planowanie róźnych procesów organizacyjnych w celu optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich i obniżania kosztów;
• Nieustanne informowanie, uwrażliwianie i szkolenie personelu, który wykonuje swoją pracę w strukturach organizacyjnych, ze szczególnym odniesieniem do SGQ;
• Wdrażanie, kontrola i periodyczna analiza niniejszej polityki, jej relatywnych zadań i celi w odniesieniu do SGQ.
W ramach każdego zadania, zostają określone cele, wskaźniki, ewentualne programy, a także rozdzielona odpowiedzialność.
Dyrekcja dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć odpowiednie zasoby i środki do osiągnięcia wyznaczonych celi, na które składają się kompetencja, informacje, środki ekonomiczne i finansowe, oraz monitorowanie ich odpowiedniości.
Dyrekcja, której intencją jest podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych i informacji, promuje wewnątrz organizacji podejście metodologiczne skupione na systematycznym zbieraniu danych i ich dokładnej analizie. W tym celu Dyrekcja powołuje Osobę Odpowiedzialną za Jakość Grupy (Europa Tourist Group) w zakresie monitorowania, utrzymania i poprawy SGQ w odniesieniu do wyznaczonych wspólnych celi.
Regularnie przeprowadza się audyty odnośnie SGQ w celu weryfikacji wdrożenia i skuteczności w osiąganiu wyznaczonych rocznych celi, a także udzielania wskazówek, co do ewenttualnych poprawek.
Dyrekcja podejmuje wysiłek dokonywania, przynajmniej raz w roku, kontroli poprawności SGQ. Przy tej okazji weryfikuje osiągnięcie rocznych celi jakościowych oraz analizuje ewentualne przesunięcia.
Polityka Jakości jest analizowana okresowo, a jeśli to konieczne podlega modyfikacjom.www.europare.com
Kopia dokumentu polityki jakości wraz z oficjalnymi i funkcjonalnym schematem organizacyjnym jest wywieszona w każdej strukturze Europa Tourist Group, polityka jakości jest też dostępna na stronie interentowej: www.etgroup.info, www.etgrouphotels.com e www.europare.com.

01.01.2011

Dyrekcja

 

Odkryj świat europy tourist group &
 Europa Tourist Group © 2008 - 2018 | P.IVA 00880040274 -  Laguna Park Hotel Via Passeggiata al Mare 20 - 30020 Bibione (Ve) Italy | +39 0431 430144
Credits